Våra uppdrag

Vi har uppdrag från bland annat kommunen och arbetsförmedlingen. Vi har även olika projekt från till exempel ESF, (Europeiska socialfonden) och Länsstyrelsen. Det primära målet med vårt arbete är att med hjälp av olika insatser stötta människor för att föra dem närmare den ordinarie arbetsmarknaden. 

ARBETSTRÄNING/SYSSELSÄTTNING

När en arbetssökande börjar hos oss startar vi med introduktion så att individen lär känna de olika praktiska inslagen och personal som finns på plats. Detta gynnar tryggheten och underlättar den barriär som många gånger finns vid start av ett nytt ställe. Vi ser även att många lär känna sidor hos sig när de får prova på praktiska uppgifter de inte provat på tidigare.  

Efter introduktionen får individen i mån av plats välja var hen vill lägga sin huvudsakliga arbetsförberedande insats och en handlingsplan med mål och strategier skapas för att öka sina chanser att närma sig arbetsmarknaden.

FÖRSTÄRKT ARBETSTRÄNING

Utöver det som görs i arbetsträningen beskrivet ovan, erbjuder vi här även en kombination med samtal och nära handledarskap, en fördjupad stödinsats för individer att komma närmre arbete.

ARBETSINRIKTAD REHABILITERING OCH SAMVERKAN

Arbetsinriktad Rehab/Samverkan är ett projekt som syftar till att finna de bästa vägarna att stötta individer som har varit ifrån arbete under en längre period. Vidare är projektet en del i att etablera samverkan med gemensamma aktörer kring individen.

Alla individer och historier är olika, varför planeringen sker helt  individuellt gällande de insatser som planeras. Parallellt med praktiskt arbete jobbar vi även med samtal som stöd och arbetsförberedande vägledning.

Tiden hos oss skapas tillsammans. Tillsammans styr vi hur vardagen ska se ut. Inför varje start har vi trepartsamtal där aktuell handläggare tillsammans med individen och oss planerar tiden så att bästa hjälp och stöttning ges utifrån de förutsättningar som finns. 

I det praktiska arbetet har du hela tiden en handledare tillgänglig som stöttar dig vid behov. Tillsammans jobbar vi mot det mål som satts upp för din tid hos oss.

MÖTESPLATS

Volontär

Hos oss är du välkommen att bli Volontär i vår secondhandbutik. 

TIA – All Inklusive
Under hösten -20 startar vi ännu ett projekt, TIA (tidiga insatser för asylsökande). Det är ett samverkansprojekt där vi tillsammans med Länsstyrelsen Skåne, Östra Göinge kommun, studieförbunden Sensus, ABF, Ibn Rushd, vuxenskolan med flera kommer erbjuda olika aktiviteter en dag i veckan men även kvällstid vid önskemål och behov.

All Inklusive är ett medskapande projekt vilket innebär att vi tillsammans med asylsökande kommer att forma innehåll och aktiviteter utifrån behov och önskemål.

Självklart kommer alla vara välkomna till de aktiviteter som skapas och erbjuds!