Våra verkstäder

Målsättningen för verksamheten är att motverka utanförskap och skapa vägar för att få och behålla ett arbete. Genom ökad självkänsla, motivation och kunskap vill vi få individer att nå självständighet och egenförsörjning. Vi utgår från de praktiska verkstäderna som finns på plats för att stärka och finna vägar som fungerar för varje individ.

De praktiska verkstäderna består av en secondhandbutik som har ett lager och ett fixeri kopplat till sig. I butiken kan man jobba med alla en butiks förekommande uppgifter så som sortering, inredning och prissättning. Vi har även ett café vid butikens öppettider där deltagare kan arbeta och möta kunder.

Sortering, hämtning och lämning ingår i arbetsuppgifterna i lagerverkstaden och i fixeriet finns möjligheter att laga och skapa nya föremål av exempelvis trasiga möbler. Två ytterligare verkstäder är snickeri och sömnadsateljé.

På plats jobbar vi även med praktisk språkträning och ”språk och samhälle” i grupp.

Varje handledare arbetar utifrån följande principer:

Varje ny individ skall mötas med tillit och tilltro till sin egna kapacitet – Det är vanligt att vi anställda ofta vill berätta den ”kloka” vägen för folk att ta, ge tips och råd utifrån våran verklighet och lösningar som vi själva anser vore det bästa. Att lägga våra egna lösningar i andra människors händer leder sällan till framgång. Istället vill vi jobba för att individerna själva finner sina lösningar och val utifrån sitt liv och sina möjligheter.

Stärk det som fungerar – Vi vill uppmuntra varje situation som vi ser fungerar väl genom att exempelvis bekräfta varje gång någon gör något som är bra utifrån individens målsättning. Vi tror på vikten att skapa vinster i gynnsamma beteenden.

Låta individer växa och få ansvarsområden – Vi ser hur individer växer när de får ansvar och en uppgift där de märker att de behövs. Så fort vi tillsammans märker styrkor hos individen och fallenhet som de själva gillar så försöker vi öka upp ansvarsområdet, att de blir ägare för det som skall göras. En viktig aspekt är att vi som personal frågar om tips och idéer kring uppgifter, där deltagarna får vägleda oss.

Tydlig handlingsplan med målsättning – Tillsammans med individerna så pratar vi om framtiden och vad hen tänker kring sin situation och arbetsplanering. Många gånger kan de själva sätta ord på sina hinder men också se drömmar och önskemål för sin framtid. Utifrån de här samtalen så sätter vi sedan upp en tydlig handlingsplan som individerna själva och personalen jobbar vidare för att nå.

Våra olika insatser/verkstäder är:

Språkträning

Vi jobbar med svenska språket både teoretiskt men främst praktiskt när vi jobbar i de olika verkstäderna. Genom att träna på ord och sätta samman meningar samtidigt som vi gör något blir språket lättare att ta till och utveckla.

Vi har även svenska från dag 1 för asylsökande.

Arbetsmarknadskunskap

VI jobbar med information angående arbetsmarknaden och hur hen får jobb på bästa sätt. Tränar på kontakt med arbetsgivare och bemanningsföretag.

Snickeriet/fixeri
I snickeriet får du möjlighet att pröva på hur det är att jobba med trä.
Vi tillverkar olika föremål och återbrukar gamla saker. Det finns möjlighet att arbeta med egna projekt. Idag har vi ”miljö” i fokus vilket innebär att vi återvinner och ger gamla saker nytt liv, detta i samverkan med Ögrab och ”Återbruket”.

I fixeriet jobbar vi bland annat med att återbruka uttjänta saker och skapa nya saker. 

Sömnad

Hos oss har du möjlighet att lära dig att sy, sticka och virka. 

Second hand

Här finns många olika uppgifter att prova på, allt från att sortera kläder, sätta ut i butik, prismärka och mycket mer.